GENS, Grup d'Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat som una associació d'esperit rural amb seu al municipi de Font-Rubí (Alt Penedès). La nostra finalitat és abordar, de manera holística, els reptes ambientals, econòmics i socials dels nostres temps.

Actuem de la mà d’altres associacions, empreses, administracions, col·lectius i societat civil per a dur a terme la nostra missió, treballant per a la recuperació de l'entorn natural, experimentant i divulgant els aprenentatges relacionats amb alternatives de vida sostenibles, i impulsant la recuperació d’oficis, patrimoni natural i cultural.

GENS en al·lusió al concepte llatí d’origen indoeuropeu gens (clan, familia) en l’obra, de lectura recomanada, L’origen de la familia, la propietat privada i l’estat de Friedrich Engels.

Posteriorment convertim Gens en GENS, acrònim de Grup d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat per tal d’evitar-nos confusions amb aquells qui es dediquen als gens o els que no estan gens d’acord amb nosaltres. 

GENS promou iniciatives rurals sostenibles, obertes i orientades a l’excel·lència amb vocació comunitària i participativa per donar resposta a les necessitats dels associats i de la resta de la societat davant dels reptes socials, econòmics i ambientals.

Actuem en àmbits propis de la ruralitat: agricultura, ramaderia, silvicultura, oficis; la salut personal i interpersonal: alimentació, relacions humanes i espiritualitat i la promoció socioeconòmica.

• Creem oportunitats de participació i aprenentatge entorn la sostenibilitat integral a través de propostes de voluntariat, activitats de divulgació, formacions i actes culturals.

• Facilitem l'establiment d'iniciatives col·lectives en l'àmbit de l'Economia Social i Solidària.

• Treballem amb persones en situació de vulnerabilitat per al seu desenvolupament personal i professional.

• Gestionem finques agrosilvícoles respectant els processos naturals i afavorint-ne la conservació.

• Vetllem per a la incorporació de polítiques públiques que afavoreixin una ruralitat dinàmica i sostenible.

GENS, Grup d’Experimentació en Naturisme i Sostenibilitat 690259571 info@associaciogens.org

La Mata Nova, 08736 Font-rubí, Barcelona G67615401                    
        @associaciogens

Amb la col·laboració de: